Untitled Document
Untitled Document


 Untitled Document
   -  หน้าแรก
   -  ประวัติความเป็นมา
   -  ข้อมูลทั่วไป
   -  เพลงของเรา
   -  โครงสร้างการบริหารงาน
   -  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
   -  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน
   -  ผู้บริหารโรงเรียน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการ
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
   -  บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป
   -  บุคลากรสายชั้นอนุบาล
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   -  บุคลากรคุณครูต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   -  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   -  เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
   -  โครงการดำรงมงกุฏเพชร
   -  สพป.ศก. เขต 4
   -  สพป.ศก. เขต 1
   -  สพป.ศก. เขต 2
   -  สพป.ศก. เขต 3
   -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  สำนักงาน ก.ค.ศ.
   -  กระทรวงศึกษาธิการ
 

 
 Untitled Document

cialis pas cher kamagra pas cher viagra pas cher viagra generique viagra sans ordonnance cialis générique kamagra oral jelly kamagra gel kamagra gel cialis générique kamagra 100 viagra achat levitra générique cialis générique cialis en ligne cialis générique levitra générique

หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    1099 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
Web Master : นายธนบดินทร์ คันธประทีป 095-6017311 E-mail : info@adrs.ac.th