Untitled Document
 Untitled Document

     

ประธานคณะกรรมการ


     
 
รองประธานคณะกรรมการ


 
รองประธานคณะกรรมการ

 
รองประธานคณะกรรมการ
 
รองประธานคณะกรรมการ
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป
กรรมการ
 
 
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
กรรมการ  หัวหน้าสายชั้น ป.1
กรรมการ
  หัวหน้าสายชั้น ป.2
กรรมการ
  หัวหน้าสายชั้น ป.3
กรรมการ
 
 
หัวหน้าสายชั้น ป.4
กรรมการ  หัวหน้าสายชั้น ป.5
กรรมการ
  หัวหน้าสายชั้น ป.6
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กรรมการ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษา
กรรมการ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
กรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
กรรมการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
 
 
เลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ  เลขานุการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
  เลขานุการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
  เลขานุการกล่มงานบริหารงบประมาณฯ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
เลขานุการสายชั้นอนุบาล
กรรมการ  เลขานุการสายชั้น ป.1
กรรมการ
  เลขานุการสายชั้น ป.2
กรรมการ
  เลขานุการสายชั้น ป.3
กรรมการ
 
 
เลขานุการสายชั้น ป.4
กรรมการ  เลขานุการสายชั้น ป.5
กรรมการ
  เลขานุการสายชั้น ป.6
กรรมการ
  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กรรมการ
 
 
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กรรมการ  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กรรมการ
  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
กรรมการ
  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
กรรมการ  เลชานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
กรรมการ
  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
  เลขานุการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและเลขานุการ
 
 Untitled Document

cialis pas cher kamagra pas cher viagra pas cher viagra generique viagra sans ordonnance cialis générique kamagra oral jelly kamagra gel kamagra gel cialis générique kamagra 100 viagra achat levitra générique cialis générique cialis en ligne cialis générique levitra générique

หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    1099 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
Web Master : นายธนบดินทร์ คันธประทีป 095-6017311 E-mail : info@adrs.ac.th