Untitled Document
 Untitled Document

     

ที่ปรึกษา


     

ที่ปรึกษา

 
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ


 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ
 
 
ครู
กรรมการ 
ครู
กรรมการ
  พนักงานราชการ
กรรมการ
  ครูผู้ช่วย
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
 
 
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
 
 
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
  ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
 
 
ครูอาสาสอน
กรรมการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
  นักการภารโรง
กรรมการ
  นักการภารโรง
กรรมการ
 

นักการภารโรง
กรรมการนักการภารโรง
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ

พนักงานบริการ
กรรมการพนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเเลขานุการ
ครูชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยฯ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยฯ
   
 Untitled Document

cialis pas cher kamagra pas cher viagra pas cher viagra generique viagra sans ordonnance cialis générique kamagra oral jelly kamagra gel kamagra gel cialis générique kamagra 100 viagra achat levitra générique cialis générique cialis en ligne cialis générique levitra générique

หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    1099 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
Web Master : นายธนบดินทร์ คันธประทีป 095-6017311 E-mail : info@adrs.ac.th