Untitled Document
 Untitled Document

     

ที่ปรึกษา


     

ที่ปรึกษา

 
ประธานกรรมการ

 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
 
 
ครูชำนาญการ
กรรมการ  ครูชำนาญการ
กรรมการ
  ครูชำนาญการ
กรรมการ
  ครู
ครู
กรรมการ
 
 
ครู
กรรมการ  ครู
ครู
กรรมการ
  ครู
กรรมการ
  ครูผู้ช่วย
กรรมการ
 
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยฯ  ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยฯ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยฯ
  ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยฯ
 
 
 Untitled Document

cialis pas cher kamagra pas cher viagra pas cher viagra generique viagra sans ordonnance cialis générique kamagra oral jelly kamagra gel kamagra gel cialis générique kamagra 100 viagra achat levitra générique cialis générique cialis en ligne cialis générique levitra générique

หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    1099 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
Web Master : นายธนบดินทร์ คันธประทีป 095-6017311 E-mail : info@adrs.ac.th